Obecný úrad

 

Obecný park

 
 

 

Kultúrno spoločenské centrum-výstavba

 
 

 

Športové ihrisko

 
 

 

Detské ihrisko

 
 

 

Kultúrnospoločenský život

 
 

 

Chodník na cintorín

 
 

 

Chodník ku kostolu