Archív článkov

Obecný úrad

26.11.2015 19:49

AHlaskjla

25.11.2015 19:54

Slobodný prístup k informáciám

25.01.2015 12:34
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.  
Záznamy: 1 - 3 zo 3